1. امیر محمد فکور ثقیه , سیما حدادیان , یگانه کلیدری , بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری مثبت به واسطه رضایتمندی و ارزش درک شده مشتری (مورد مطالعه: مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع)) , کاوش های مدیریت بازرگانی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۱۸۳-۲۰۳
  2. امیر محمد فکور ثقیه , اندازه گیری انعطاف پذیری زنجیره تامین با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری , پژوهش های مدیریت در ایران , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۱۱۷-۱۳۷
  3. رضا شاه حسینی بیده , علیرضا پویا , امیر محمد فکور ثقیه , پیکره شناسی تصمیمات راهبرد تولید و اولویت های رقابتی در سیستم های تولیدی خطی(مطالعه موردی چندگانه) , چشم انداز مدیریت صنعتی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۹-۳۰
  4. امیر محمد فکور ثقیه , لعیا الفت , کامران فیضی , مقصود امیری , مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین برای رقابت‌پذیری درشرکت‌های خودروسازی ایران , مدیریت تولید و عملیات , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۴۳-۱۶۴
  5. امیر محمد فکور ثقیه , لعیا الفت , مدیریت ریسک زنجیره تامین با رویکرد شناسایی و مواجه با نقاط آسیب زا با استفاده از تاپسیس فازی , مدیریت فردا , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۹-۴۰
  6. امیر محمد فکور ثقیه , پویائی نوآوری درصنعت بانکداری , مدیریت , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰, صفحه ۳۵-۳۹
  7. امیر محمد فکور ثقیه , تاثیر فناوری اطلاعات بر صنعت بانکداری , بررسیهای بازرگانی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸, صفحه ۸۶-۹۱
  8. امیر محمد فکور ثقیه , تجارت الکترونیک و مدیریت زنجیره تامین , روش , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۸, صفحه ۴۴-۴۸